Składki klubowe

GDZIE NALEŻY WPŁACAĆ SKŁADKI?

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

19 8355 0009 0073 4253 2000 0001 (GBS Barlinek)

wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz miesiąc za jaki jest uiszczana płatność, np.:

- Jakub Kowalski, 2004, składka za 01/2020

ILE WYNOSI SKŁADKA?

Wysokość składki klubowej wynosi 50 zł miesięcznie.

W pierwszym miesiącu po przystąpieniu do Klubu zawodnik jest zwolniony z opłaty pod warunkiem, że przystępuje do Klubu po raz pierwszy.

DO KTÓREGO DNIA MIESIĄCA NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY?

Wpłat należy dokonywać do  15-go dnia każdego miesiąca, np. za sierpień do 15-go sierpnia, za wrzesień do 15-go września itd.

CZY W OKRESIE WAKACYJNYM OBOWIĄZUJE PŁATNOŚĆ SKŁADEK?

Tak - składki należy opłacać miesięcznie przez cały rok.

MOJE DZIECKO NIE UCZESTNICZYŁO W TRENINGACH, CZY MUSZĘ OPŁACAĆ SKŁADKĘ?

Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, a wkładem rodziców w działalność i rozwój klubu. Dlatego też nieobecność dziecka nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. W szczególnych przypadkach długotrwałej nieobecności, po złożeniu pisemnego wniosku, istnieje możliwość rozpatrzenia możliwości zawieszenia płatności.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA?

Należy złożyć rezygnację drogą e-mail lub pisemnie. Dzięki temu możliwe będzie wykreślenie z listy członków stowarzyszenia, a tym samym zwolnienie z opłacania składek.

Pomagaj nam z FaniMani.pl przy gdy robisz internetowe zakupy. Sprawdź jakie to proste!